Xalqaro tadbirlar

Jahon jun sanoatidagi eng nufuzli xisoblangan «IWTO Congress 2019» da institutning yosh ilmiy izlanuvchisi Abduxakim Axunbabayev “25 yosh Mutaxassislar Dasturi” da qatnashdi.

World Textile Forum, Zwitzerland, Zurich. 9-10.09.2019


Supply Chain Management Indian Intitute Of Management. India, Ahmedabad 14-19.10.2019

The 25th International Congress on Sericulture & Silk Industry. Yaponiya, Tsukuba. 19-22.11.2019